Lichtwesen
Selecteer een pagina

Heilige Nachten van 25 Dec t/m 5 Jan

~ Reiniging en Voorbereiding op het nieuwe ~

De decembermaand is minder makkelijk; voor zo velen doen zich onverwachte gebeurtenissen voor in relaties (met of zonder ruzie), agressieve reacties, beroepsmatig en financieel ‘verrassingen’, sterfgevallen en ziekten, evenals onverwacht mooie gebeurtenissen en reacties…
Het lijkt er volgens mij (Petra) op dat alles op zijn kop gezet wordt zodat we nog één keer kunnen controleren wat er goed gaat en waar onze visie en planning niet lekker loopt of zelfs volledig vast slaat. Waar mag ik beter en gedetailleerder naar kijken? Wat is er in het komende jaar te doen en wat mag er veranderen?
EN VOORAL: Welke kant wil IK op? Wat is belangrijk voor MIJ? Wat wil IK doen?
De antwoorden hierop zijn een goede voorbereiding voor de Heilige Nachten die dit jaar zeer krachtig en energetisch enorm ondersteunend zijn. Naar mijn inziens eindigt er een cyclus en begint er een nieuw hoofdstuk. Of anders bekeken: één schooljaar eindigt en een nieuwe begint – waarin we dat wat we eerder geleerd hebben kunnen gebruiken en toepassen. Ongeacht of we het afgelopen school jaar goed of slecht hebben afgesloten, het is afgelopen en met de opgedane ervaringen kunnen we opnieuw beginnen.

Dit jaar hebben we gedurende de Heilige Nachten de mogelijkheid om een diepte reiniging te doen omdat de reinigende energie bijzonder sterk is. Blokkades en beperkende gedrags- en denk-patronen worden getransformeerd en dat wat stagneert wordt weer aan het stromen gebracht. Daarom is het de moeite waard om te concentreren op ‘storend gedrag’, ‘falen’, gestagneerde projecten, stressvolle situaties en relaties, en deze als ‘ te reinigen onderdelen’ te zien. De transformatie kan ondersteund worden door energetische technieken, producten zoals de Elohim energieën, of met rituelen. We kunnen deze tijd gebruiken om onze visies en taken voor de komende tijd waar te nemen en te integreren. Daarbij kunnen we gebruik maken van wat ons ter beschikking staat; onze eigen vaardigheden, hulp van anderen, ervaring en samenwerking als ondersteuning.

Voor 2018 en het ‘nieuwe hoofdstuk’ zijn de volgende dingen belangrijk:

 • De innerlijke kracht versterken en hier steeds opnieuw contact mee maken
 • Kalm blijven
 • Samen-werken en ons ‘netwerk’ gebruiken
 • Onze taak, vaardigheden en eigen grootte aannemen

Zo kunnen we de tijd van de Heilige Nachten dit jaar gebruiken:

– terugkijken en ontdekken

 • Welke ervaringen in 2017 herinner ik mij bijzonder goed?
 • Wat is schijnbaar “verkeerd’ gegaan? Wat heb ik daarvan geleerd?
 • Wat kon ik niet verwerkelijken of bereiken? Wat is in de plaats daarvan ontstaan?
 • Welke talenten heb ik gebruikt? Hoe kan ik ze verder ontwikkelen?
 • Welke talenten die ik heb zijn ongemerkt voor mij aan de slag gegaan?
 • Welke vragen zijn nog niet beantwoord?
 • Wat heb ik bij anderen gezien of meegemaakt waar ik iets uit kan leren?
 • Wat is mij nog niet bewust geworden wat er nu klaar voor is om wel waargenomen te worden?
 • Wat waren mijn mooiste ervaringen en wat heb ik daaruit geleerd?
 • Wat deed me het meeste plezier?
 • Waar ben ik echt trots op?

=>  Ik kan het complete jaar (en de voorgaande jaren) met ALLE gebeurtenissen en ervaringen in het Violette licht van de Elohim zetten, en verzoeken alle blokkades op te lossen, zodat alle leerervaringen worden afgerond en dat wordt geïntegreerd wat belangrijk voor mij is.

– Op het nieuwe focussen; herkennen wat belangrijk is en wat ons te wachten staat

 • Wat is mijn talent, mijn gave?
 • Wat kan ik (heel) goed? Wat gaat mij makkelijk af?
 • Wat is belangrijk voor MIJ?
 • Wat wil IK doen?
 • Wat geeft MIJ plezier?
 • Welke plaats wil ik innemen? Welke ‘kan’ ik innemen?
 • Wat kan ik voor de wereld doen? Welke ervaringen ondersteunen mij daarbij?
 • Wil ik de verantwoording dragen om DAT te doen wat ik KAN doen, zelfs als ik daarvoor buiten de gebaande paden moet gaan?
 • Met wie zou ik willen uitwisselen en samenwerken?
 • Wie KAN mij ondersteunen? Laat ik het toe om mijzelf te ondersteunen?

=> Ik kan alle komende dingen in het Magenta licht van de Elohim zetten en vragen om de ondersteuning te ontvangen die ik nodig heb.

 • Jezelf energetisch met de mensen verbinden die je liefdevol kunnen steunen, en die jij liefdevol kan ondersteunen.
  (bijvoorbeeld als ik me voorstel dat ik de deur voor deze mensen open doe en ze binnen vraag)
 • Verbind je met liefdevolle ondersteunende krachten en Wezens, en ontvang aanwijzingen van ze. (hierbij kan ik ook het beeld gebruiken dat ik de deur open en ze binnen vraag)

Over de Heilige Nachten:
De 12 nachten tussen eerste Kerstdag en drie Koningen, waren bij onze voorouders geen nachten maar dagen. In deze tijd werd (zo goed als mogelijk was) niet gewerkt maar gevierd, op innerlijke en uiterlijke signalen gelet en nauw met de familie samengeleefd. De  energie van de ‘Heilige Nachten’ begint op 25 December (1e kerstdag) om 00:00 uur, en eindigt op 5 Januari om 24:00 uur. Daarna is het Drie-Koningen (Epiphania) die ook wel ‘verschijning van de Heer’ genoemd wordt.

Neem dagelijks de tijd voor
– Tijd voor Jezelf
– een moment van bezinning
– Meditatie
– Rust en stilte

Zo kunnen we onszelf makkelijker met ons Hoger BewustZijn verbinden, met de Ziel en nodig de ondersteunende krachten uit, vraag ze om ondersteuning en duidelijke aanwijzingen of antwoorden in dromen of visioenen.

Zelfs in het normale verloop van de dag kunnen we contact met ons innerlijk maken en ons met de energie van het komende jaar, de innerlijke wijsheid en de Ziel verbinden.
Bijvoorbeeld tijdens het koken, bij het schoonmaken, aan het bureau, in de rij voor de kassa, tijdens het douchen, wanneer de kinderen ‘veel geluid’ produceren, op ons werk…

Wanneer we in de natuur zijn ontwikkeld zich een bijzondere kracht!

Tijdens de laatste nacht van de Heilige Nachten (van 5 op 6 Januari) is het raadzaam om je levensomgeving (huis, werk-plaats, etc) en onszelf energetisch te reinigen.

Ondersteunende energieën:

Ondersteunend op de voorbereiding op het jaar 2018 zijn de LichtWesen Jaarmix (42) en de Magenta straal van de Elohim (63).
Voor de transformatie en de reiniging in deze periode raden we de volgende energieën aan:
Raumlicht (48) energetische reiniging-spray
Violette, Groene en Magenta straal van de Elohim (61, 59 en 63)
Wanneer niet voor de goudwater essence van deze Elohim energieën wordt gekozen maar voor de olie, kan deze toegevoegd worden aan de Raumlicht spray. Hierdoor krijgt de geurloze spray een aangename geur. De olies kunnen eventueel ook i(verdund) op de huid of in een aromaverdamper of op een speciaal Elohim geurkaartje gedruppeld worden.
De geurloze goudwater essence werkt snel wanneer deze op de pols gesprayd wordt en vervolgens diep ingeademd wordt.

Vanuit ons hart wensen we je krachtige, verhelderende en inspirerende Heilige Nachten, en een goede start in het nieuwe jaar!

Petra Schneider & Team LichtWesen (DE) en Erica

 

LichtWesen.com / LichtWesenNederland.nl

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *