Retour formulier

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen binnen de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

Aan:
LichtWesen Nederland

Noordersingel 90
3781 XK  Voorthuizen
shop@lichtwesennederland.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen en/of levering van de volgende dienst herroep.

Besteld op datum (verplicht)

Ontvangen op datum (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Opmerkingen of vragen

No comments yet.

Geef een reactie