Energie van deze tijd

Energie van deze Tijd – Mei/Juni 2017
for english scroll down please   

Nieuwe wegen, verhelderende communicatie, helen

Wat nu is:

 • Mogelijkheden tot nieuw gedrag
 • De focus ligt op nieuwe ervaringen
 • Creatief zijn, uitproberen en daarvan leren
 • Kansen herkennen en benutten
 • Boven jezelf uitgroeien
 • Projecten en plannen gepassioneerd beginnen of voortzetten
 • Jouw eigen waarden handhaven
 • Meningsverschillen vanuit waarde en achting oplossen
 • Duidelijke communicatie is belangrijk
 • Lichaam en levensgebieden helen

 

Nieuw gedrag, oplossen van meningsverschillen

De laatste weken waren voor veel mensen een uitputtingsslag. Vermoeidheid en verstoringen in veel gebieden waren op veel dagen immens. Lichamelijke klachten, ziekten, vertraging in projecten, onenigheid en onverwachte gebeurtenissen dwongen, en dwingen ons het leven te overdenken en je af te vragen wat belangrijk is, hoe je wil leven, wat niet in overeenstemming is en hoe we de toekomst vorm willen geven. 

We worden bewust van beperkende ideeën en beperkend gedrag wat opgelost wil worden. Emotionele wonden en trauma’s willen geheeld worden.
Tegelijkertijd lossen blokkades op (ondersteuning nr 27 Raphael)
Daardoor is het mogelijk om op een nieuwe manier te kijken, te gedragen en te reageren.
We worden ondersteunt om iets nieuws te proberen. Wat natuurlijk tot ongewone situaties en reacties leidt, waardoor oude angsten zichtbaar worden en opgelost kunnen worden. Zo kan op een nog dieper niveau de heling plaatsvinden.

 

Nieuwe ervaringen, visies enthousiast aanpakken

In de komende tijd worden we ondersteunt om nieuwe dingen uit te proberen en te implementeren.  Tot nu toe lag de focus op verduidelijking, in de komende weken gaat het om ervaringen op te doen. Ga verschillende mogelijkheden ontdekken, ga creatief om met nieuw gedrag en strategieën, ga moedig het onbekende uitproberen en doe daar ervaring uit op.
Nu staat niet meer centraal “wat klopt er niet meer?”, het draait nu om “Wat wil ik uitproberen? Wat wil ik beleven? Welk doel, welke visie vertrouwde ik mijzelf nog niet mee?”

Dit leidt tot indrukwekkende mogelijkheden en kansen. We kunnen boven onszelf uitstijgen en daadkrachtig ons leven in nieuwe banen leiden. Het helpt om stappen, projecten en veranderingen vol passie en enthousiasme aan te gaan. (ondersteuning Moedig beginnen)

 

Jouw eigen waarden handhaven

In de komende weken worden we uitgedaagd om goed voor ons zelf en onze waarden te gaan staan en deze te handhaven en mede te delen. (ondersteuning Mijn Communicatie)
Juist daardoor kunnen meningsverschillen en conflicten opgelost worden. Wanneer we ons door moedige mensen laten inspireren en van ze leren, verbreden we ons zicht en onze toepassingsmogelijkheden.

Door eerlijke, waardevolle en respectvolle communicatie ondersteunen we ook onze medemensen, zodat ze bewust worden van de gevolgen van hun handelen.  Let wel op dat je niet te snel of impulsief reageert, niet te vroeg iets zeggen of afkappen, en eerst de eigen emoties te beheersen of te helen en dan pas toetsen wat medegedeeld of gezegd kan worden. 

Vaak is de spanning moeilijk uit te houden, tot het innerlijke proces doorleefd is en de passende reactie duidelijk is geworden. 

Het helpt om te oefenen ‘in de neutraal stand” van je emoties navraag te doen wanneer situaties, handelingen of acties niet helemaal duidelijk zijn of bij ons wat oplossen.

 

Heling

Deze tijd is er een zeer sterk helende energie tot onze beschikking, die we niet alleen voor de lichamelijke bezwaren kunnen gebruiken alsook voor de reiniging, herstructurering en de heling op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld voor emotionele verwondingen en blokkades, relaties, dagelijkse dingen, werk of werkomgeving.
Emotioneel belaste situaties en wisselende stemmingen laten zien welke uiterlijke en innerlijke structuren geheeld kunnen en willen worden. (ondersteuning nr 27 Raphael)


Meditatie

Verbind je via je hart en je voeten met de helende kracht van de aarde. Verbind je aansluiten via je hart en je schedel met de helende kracht van hogere bewustzijns-domeinen. Je kunt ook de helende energie van Aartsengel Raphael uitnodigen. Vraag of Raphael de helende kracht in alle bereiken van je leven laat stromen; in je fysieke lichaam met de organen en structuren – tot in de kleinste cel – , in je gevoel, in je ideeën en denken, je visie, je relaties, je daden, in het verleden en in de toekomst.

Ondersteunende energieën van LichtWesen:

Moedig beginnen (kansen moedig benutten),
Nr. 50 Mijn Communicatie (communicatie en harmonie in het lichaam),
Nr. 27 Raphael (kracht opdoen en vernieuwing)
of Mix van deze Tijd  (30 ml verstuiver met alle benoemde ondersteunende energieën in één flesje)

 

www.LichtWesen.com / www.lichtwesennederland.nl

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2017 
vertaald door Erica Hooft – LichtWesenNederland


Energy of this moment – May / June 2017

Dare new, clarifying communication, healing

What is:

 • New behaviors are possible
 • Focus is on new experiences
 • Be creative, try out and learn from it
 • Recognize and use opportunities
 • Grow above and beyond yourself
 • Start or continue projects and projects passionately
 • Stand by yourself and your values
 • Clarify discrepancies
 • Clear communication is important
 • Heal your body and life

 

New behavior, clarification of inconsistencies

The last few weeks have been very challenging for many people. Fatigue and disturbances in many areas were immense on some days. Physical complaints, illnesses, delays in projects, inconsistencies and unexpected events, to rethink our life, to consider what is important, how to live, what is not consistent and how to shape our future. Limiting ideas and behaviors become conscious and want to be resolved. Emotional injuries and traumas want to heal. At the same time, blockades (supporting No.27 Raphael) dissolve. This allows new visual, behavioral and reaction modes. We are supported to try new things. This leads, of course, to unusual situations and reactions, which trigger old fears and become visible, so that an even deeper level can be cured.

 

New experiences, visions

In the coming period, we will be supported to try out and implement new things. While the focus has been on clarification, the next few weeks will be about making experiences: discovering different possibilities, creatively shaping new behaviors and strategies, trying out boldly unusual things and gathering experience from them. The focus is no longer “what’s wrong with me”, but “what do I want to try out, what do I want to experience, what goal, what vision have I not trusted up until now”. This leads to impressive opportunities and opportunities. We can grow beyond ourselves and actively guide our lives into new paths. It is helpful to take steps, projects and changes enthusiastically and passionately (supporting essence Start courageously).

 

Stand by yourself and your values

In the coming weeks, we are called upon to stand by ourselves and our values ​​and to communicate our point of view (supporting No. 50 My Communication). This can cause inconsistencies and conflicts. If we are inspired by courageous people, learn from them, we enlarge our own field of vision and possibilities of action. Through honest, appreciative communication, we also assist fellow human beings to become aware of the consequences of their actions. It is important not to react impulsively or too quickly, not to say or break up too early, but first to explore and cure your own emotions, and only then examine what should be communicated or done. Often the tension is difficult to withstand until one’s own inner process has been experienced and the appropriate reaction has become clear. We should also practice to ask (when we feel neutral emotions) if situations, actions or statements are unclear or trigger something within us.

 

Healing

At the moment we receive a strong healing energy that we can use not only for the healing of the body, but also for the clarification, restructuring and healing of different areas: for emotional injuries and blockages, relationships, for everyday life and professional situations. Emotional stressful situations and changing moods show which external and internal structures can and should be cured (supporting number 27 Raphael)

Meditation

Connect your heart and your feet with the healing power of the earth. Then connect yourself to your heart and through your skull with the healing power of the higher levels of consciousness. You can also invite the healing energy of the Archangel Raphael. Ask for the healing power to flow into all areas of your life: into your entire physical body with all organs and structures into the individual cell, in the feelings, in the ideas and patterns, in your vision, in relationships, in your activities, in the past and into the future.

Light Beings supporting energies:

Start Courageously (courageously using chances )

No. 50 My Communication (communication, harmony in the body)

No. 27 Raphael (strengthening, renewal)

or Mix Energy of this moment  (all three supporting energies in one bottle, 30 ml spray)

 

www.LichtWesen.com / www.lichtwesennederland.nl

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2017 
translated by Erica Hooft – LichtWesenNederland

10 Responses to “Energie van deze tijd”

 1. Birgita Kool 17 maart 2016 at 23:45 #

  Alhoewel ik nog niet alles kan benoemen, merk ik al een paar dagen merkbaar resultaat in de energie.

  • Birgita Kool 17 maart 2016 at 23:48 #

   En dankjewel voor de fijne feedback op mijn vragen,
   Lieve groet,
   Birgita Kool

   • Erica 18 maart 2016 at 09:29 #

    Lieve Birgita,
    wat fijn dat er al een beetje verschil komt. Ik hoop dat het de rust en stabiliteit snel laat voelen waar je nu behoefte aan hebt. Liefs en een knuffel, Erica

 2. Zdenka 14 januari 2016 at 16:52 #

  Hoi Erica,
  Dank voor de mooie visie, heerlijk om te ervaren dat het wederom zo resoneert.
  Zal mijn “plantjes” koesteren en kijk welke vorm het gaat krijgen🌟

  Lieve groet,
  Zdenka

 3. Paulien 29 juni 2015 at 17:53 #

  Bedankt Erica,

  Je reactie is super Lief! In plaats van vluchten moet ik er door heen. Mijn thema :-).

  Liefs Paulien

 4. Paulien 27 juni 2015 at 15:29 #

  Hoi Erica,

  Ik herken ook veel van deze boodschap. vooral op mijn werk is het momenteel erg lastig. Helaas voel ik mij wel slachtoffer van de botte opmerkingen terwijl zij mij zou moeten ondersteunen. Maar misschien is mijn slachtoffergevoel niet reëel. Toch is het lastig in kracht te gaan staan en blijven… Via een test kwam naar boven dat ik het turqoise hart van de elohim kan dragen ter ondersteuning, wat ik nu doe. Hopelijk verbetert het snel!

  • Erica 27 juni 2015 at 20:49 #

   Lieve Paulien,
   Ik hoor wat je zegt; het zou ook zo kunnen zijn dat er ergens een angeltje zit in jouw wat met botheid te maken heeft. (soms is het iets waar we absoluut niets van moeten hebben omdat we dat van onszelf nooit zouden kunnen verkroppen als we zo zouden reageren. Dan is het goed om te kijken wat het voor gevoel oproept als we juist wel zo zouden reageren. Vaak zit daar de clou van het angeltje in omdat we die pijn niet zelf willen ervaren 😉 ) Maar het ontwijken is niet hetzelfde als doorleven. Om de les geheel tot ons te nemen en meester te worden moeten we er doorheen, en niet omheen.
   Neem nooit dingen persoonlijk, niemand kan iets persoonlijk voor jou maken tenzij jij het toelaat. De ander kan alleen reageren vanuit zijn waarheid, herinnering en verwachtingen – en dan zegt het nog steeds niets over JOU!
   Liefs en een dikke knuffel van Erica

 5. Louise van Hoeven 22 mei 2015 at 04:34 #

  Ik zou ook graag de verstuiver met de mix van deze tijd van je ontvangen.

 6. Louise van Hoeven 22 mei 2015 at 04:33 #

  Alles is heel herkenbaar. Ik had er nog niet aan gedacht dat hetgeen op de hele aarde gebeurd ook op mij invloed heeft. Ik was mijn eigen gevoeligheid vergeten.
  Denk dat ik teveel op mijn schouders heb genomen van anderen. En dat ook probeer op te lossen.
  En tegelijk weet ik dat dat niet gaat.
  Ik ga vanaf nu meer mediteren en rust en tijd voor mezelf nemen.
  Dank voor deze info hierboven in de nieuwsbrief.
  Hartegroet, Louise

  • Erica 22 mei 2015 at 09:44 #

   Lieve Louise,
   wat fijn dat het inzicht er is. Het is daarmee nog niet opgelost, maar je hebt weer een richting voor de “juiste” koers. Ik voel me dankbaar als dit soort situaties ontstaan, lief dat je het deelt. Hou me op de hoogte wanneer je weer “vastloopt” alsjeblieft. Dikke knuffel van Erica

Geef een reactie